Cпеціальність: 081«Право» — Кропивницький інститут державного та муніципального управління

Cпеціальність: 081«Право»

Галузь знань: 08 «Право»

Cпеціальність: 081 «Право»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: «молодший спеціаліст» 

Running sport mediaSneaker Release Dates 2021 - Nike, Yeezy, Kobe, LeBron, KD

Юридичну роботу виконують не всі, хто бажає, а лише уповноважені особи, які володіють відповідними знаннями та навичками. Спеціальність «Право» дозволяє здобути професію, а отже, роботу, яка, в свою чергу, дасть можливість більш усвідомлено обрати наступну спеціальність і продовжити подальше навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр».

При підготовці майбутніх юристів Коледж ПВНЗ «КІДМУ» враховує сучасні інтеграційні процеси, перспективи входження України у європейський простір, потребу гармонізації українського законодавства до європейського. Освітньо-професійна програма підготовки молодшого спеціаліста розкриває широкий спектр юридичних дисциплін, таких як цивільне, кримінальне, адміністративне, сімейне, економічне, господарське, трудове, конституційне, земельне та інші галузі права.

Молодший спеціаліст з права готується до таких видів діяльності: послуги, що надають переважно юридичним особам; діяльності у сфері права; нотаріальної діяльності (діяльність помічників нотаріусів); слідчої діяльності й забезпечення безпеки (розслідування і дізнання); державного управління; юстиції; діяльності судів; діяльності системи з виконання покарань; охорони й забезпечення громадського порядку й безпеки; управління і нагляду в сфері оподаткування; обов’язкового соціального страхування; діяльності органів прокуратури.

Молодший спеціаліст з права може обіймати такі первинні посади:

 • юрисконсульт, радник;
 • помічник судді арбітражного суду;
 • секретар суду;
 • секретар колегії судової;
 • державний виконавець;
 • судовий розпорядник;
 • інспектор з кадрів;
 • інспектор митниці;
 • фахівець з питань зайнятості;
 • архіваріус;
 • секретар правління;
 • секретар судового засідання;
 • державний податковий інспектор;
 • інспектор з виплати пенсій;
 • інспектор з призначення пенсій;
 • інспектор з соціальної допомоги.

Випускники коледжу спеціальності «Право» можуть продовжувати навчання в Кропивницькому інституті державного та муніципального управління на спеціальності «Право» та здобути освітній рівень бакалавра, магістра.

Перелік конкурсних предметів, з яких вступники подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання для вступу до Коледжу ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального управління» для здобуття ОКР «Молодший спеціаліст» на основі повної загальної середньої освіти

Галузь знань Код Спеціальність Перелік сертифікатів ЗНО
Право 081 Право

1. Українська мова та література

2. Історія України

 або

2. Математика

або

2. Іноземна мова