Програми вступних випробувань — Кропивницький інститут державного та муніципального управління
  • Головна
  • Вступ до інституту
  • Програми вступних випробувань

Програми вступних іспитів, фахових випробувань, співбесід

Молодший бакалавр та бакалавр на основі повної загальної середньої освіти

Іноземна мова

Українська мова та література

Історія України (іспит)

Історія України (співбесіда)

Біологія

Географія

Математика (іспит)

Математика (співбесіда)

Хімія

Фізика

Бакалавр на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста,освітнього ступеня молодшого бакалавра, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра

Іноземна мова

Українська мова та література

Історія України

Біологія

Географія

Математика

Хімія

Фізика


Спеціальність 231 Соціальна робота:

Фахове випробування для вступу на 2-й курс


Спеціальність 081 Право:

Фахове випробування для вступу на 2-й курс

Фахове випробування для вступу на 3-й курс


Спеціальність 071 Облік і оподаткування:

Фахове випробування для вступу на 2-й курс

Фахове випробування для вступу на 3-й курс


Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування:

Фахове випробування для вступу на 1-й курс зі скороченим строком навчання

Бакалавр на основі здобутого ступеня вищої освіти бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста)

Спеціальність 231 Соціальна робота:

Фахове випробування


Спеціальність 081 Право:

Фахове випробування


Спеціальність 071 Облік і оподаткування:

Фахове випробування 


Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування:

Фахове випробування

Магістр на основі здобутого ступеня вищої освіти бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста)

Програма вступного іспиту з іноземної мови (для вступників на основі здобутого ступеня магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста)

Програма єдиного вступного іспиту з іноземної мови (для вступників на основі здобутого ступеня бакалавра) згідно з наказом МОН №411 від 28.03.2019 року 

Фахове випробування