Склад Приймальної комісії — Кропивницький інститут державного та муніципального управління

Склад Приймальної комісії 2022

Голова Приймальної комісії – директор ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального управління», доктор юридичних наук, професор Литвин Іван Іванович.
Заступник голови Приймальної комісії – заступник директора з навчально-наукової роботи, кандидат юридичних наук, доцент Шаркова Ганна Юріївна.
Відповідальний секретар Приймальної комісії – завідувач кафедри обліку та оподаткування, кандидат економічних наук Шинкаренко Алла Василівна.
Уповноважена особа з питань прийняття та розгляду електронних заяв – інженер з комп’ютерних систем Равська Людмила Василівна.
Члени Приймальної комісії:

  • Степанов Павло Леонідович - завідувач кафедри публічного та приватного права, кандидат юридичних наук, доцент;
  • Боклаг Валентина Андріївна - завідувач кафедри публічного управління та адміністрування, доктор наук з державного управління, доцент;
  • Чорноус Оксана В’ячеславівна – завідувач кафедри загальної підготовки та соціальної роботи, кандидат філологічних наук, доцент;
  • Дубенко Олександр Іванович – доцент кафедри публічного управління та адміністрування, кандидат юридичних наук;
  • Косенко Володимир Дмитрович - доцент кафедри загальної підготовки та соціальної роботи, кандидат філософських наук;
  • Ренкас Анастасія Дмитрівна – голова Студентської ради.