Правила прийому — Кропивницький інститут державного та муніципального управління
  • Головна
  • Вступ до інституту
  • Правила прийому

Правила прийому


Правила прийому до інституту на 2021 рік

Зміни до правил прийому до інституту на 2021 рік

Додаток 1. Перелік спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Додаток 2. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів)

Додаток 3. Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обчисленого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100 – 200  

Додаток 4. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим строком навчання) або другий (третій) курс (з нормативним строком навчання) на вакантні місця осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеня бакалавра

Додаток 5. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), для здобуття освітнього ступеня магістра

Додаток 6. Перелік предметів, з яких проводиться співбесіда, в передбачених Правилами прийому випадках, для вступників на основі повної загальної середньої освіти

Додаток 7. Інформація про акредитацію спеціальностей та освітніх програм


Правила прийому до Інституту на 2020 рік (Зміни до Правил прийому від 07.02.2020 року, Зміни до Правил прийому від 26.06.2020 року)

Додаток 1. Перелік спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання (Зміни до додатка 1 від 07.02.2020 року)

Додаток 2. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів) (Зміни до додатка 2 від 07.02.2020 року)

Додаток 3. Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обчисленого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100 – 200  

Додаток 4. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим строком навчання) або другий (третій) курс (з нормативним строком навчання) на вакантні місця осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеня бакалавра (Зміни до додатка 4 від 26.06.2020 року)

Додаток 5. Перелік предметів, з яких проводиться співбесіда, в передбачених Правилами прийому випадках, для вступників на основі повної загальної середньої освіти

Додаток 6. Інформація про акредитацію спеціальностей та освітніх програм

Додаток 7. ПОРЯДОК подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до приватного вищого навчального закладу «Кропивницький інститут державного та муніципального управління» в 2020 році


Правила прийому до Інституту на 2019 рік (зміни до Правил прийому до Інституту від 27.06.2019 року)

ЗМІНИ ДО ПРАВИЛ прийому до приватного вищого навчального закладу "Кропивницький інститут державного та муніципального управління" в 2019 році від 05.09.2019 року

ЗМІНИ ДО ПРАВИЛ прийому до приватного вищого навчального закладу "Кропивницький інститут державного та муніципального управління" в 2019 році від 25.10.2019 року

Додаток 1. Перелік спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Додаток 2. ПОРЯДОК подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до приватного вищого навчального закладу «Кропивницький інститут державного та муніципального управління» в 2019 році

Додаток 3. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів)

Додаток 4. ТАБЛИЦЯ переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200

Додаток 5. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим строком навчання) або другий (третій) курс (з нормативним строком навчання) на вакантні місця осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеня бакалавра


Правила прийому до Інституту на 2018 рік (зміни до Правил прийому)

Додаток 1. Перелік спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Додаток 2. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Додаток 3. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеня бакалавра

Додаток 4. ТАБЛИЦЯ переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100 200

Додаток 5. ПОРЯДОК подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2018 році


Правила прийому до Інституту на 2017 рік

Додаток 1. Перелік освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Додаток 3. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра (магістра медичного та ветеринарно- медичного спрямувань), освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста медичного та ветеринарно-медичного спрямувань)

Додаток 4. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, освітнього ступеню магістра

Додаток 5. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Додаток 6. ТАБЛИЦЯ переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100 200

Додаток 7. ПОРЯДОК подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до ПВНЗ »Кропивницький інститут державного та муніципального управління» в 2017 році

Додаток 8. Перелік спеціальностей, щодо яких застосовуються пункт 6.2 ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального управління» в 2017 році


 

Правила прийому на 2016 рік

Зміни до Правил прийому на 2016 рік (24 червня 2016 р.)

Зміни до Правил прийому на 2016 рік (11 липня 2016 р.)

Таблиця 1. Перелік освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Таблиця 2. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітнього ступеню молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста)

Таблиця 3. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра (магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань), освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста медичного та ветеринарно-медичного спрямувань)

Таблиця 4. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, освітнього ступеню магістра

Таблиця 5. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Таблиця 6. Перелік природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностей, на які під час участі у конкурсі може бути змінена вага бала за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального закладу для вступу до цього вищого навчального закладу

Таблиця 7. Перелік вступних випробувань для прийому на навчання на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які добули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого працівника для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

 

Друк