Основні завдання — Кропивницький інститут державного та муніципального управління

Основні завдання

Основними завданнями відділу профорієнтаційної та соціально-виховної роботи є:

1. Патріотичне виховання студентської молоді, реалізоване шляхом участі в семінарах і заходах, присвячених вшануванню пам’ятних дат.

Nike air jordan SneakersMen’s shoes

2. Правове виховання, реалізоване шляхом виховання у студентської молоді поваги до Конституції та законів України, національної символіки, глибокого усвідомлення взаємозв’язку між правами людини та її громадянською відповідальністю.

3. Формування мовної культури, історичної пам’яті, шляхом проведення екскурсій, відвідування виставок, концертів та фестивалів, перегляду театральних вистав, організації молодіжних вечірок, конкурсів.

4. Формування навичок здорового способу життя через проведення Днів здоров’я, спортивних конкурсів та змагань, організацією зустрічей та бесід з медичними працівниками, фахівцями та практиками міста щодо здорового способу життя, профілактики захворювань.

5. Створення та підтримка традицій Інституту.

6. Постійне співробітництво зі студентським активом та органами студентського самоврядування, розвиток творчих та інтелектуальних здібностей студентів, залучення їх до гуртків за інтересами, участі в громадській, культурно-освітній, спортивно-оздоровчій та інших видах діяльності, сприяння роботі студентського самоврядування.

7. Запобігання правопорушень серед студентської молоді.

8. Формування екологічної культури людини.

9. Формування у студентської молоді вміння міжособистісного спілкування.

10. Забезпечення своєчасного складання встановленої звітності з профорієнтаційної та соціально-виховної роботи в Інституті.

11. Проведення з учнями випускних класів ЗОШ м. Кропивницький, Кіровоградської області та інших областей бесід із метою формування потреби в саморозвитку щодо здобуття вищої освіти за напрямами підготовки та програмами професійного спрямування фахівців, за якими готує Інститут.

12. Закріплення за співробітниками Інституту ЗОШ м. Кропивницький для співпраці щодо проведення профорієнтаційної роботи та організації спільних запланованих заходів із метою формування майбутнього контингенту

13. Розповсюдження рекламно-інформаційної продукції по ЗВО м.Кропивницький та області про напрями підготовки та правила вступу до Інституту.

14. Проведення нарад співробітників Інституту з метою вдосконалення організації профорієнтаційної роботи, встановлення нових форм та методів.

15. Проведення Днів відкритих дверей.