Умови доступності інституту для навчання осіб з особливими освітніми потребами — Кропивницький інститут державного та муніципального управління

Умови доступності інституту для навчання осіб з особливими освітніми потребами

 

Формування умов для здобуття здобувачами якісної освіти в Інституті реалізується через:

  • розвиток матеріально-технічної бази Інституту з урахуванням потреб здобувачів вищої освіти;

  • забезпечення здобувачів вищої освіти належним супроводом на всіх етапах взаємодії з Інститутом;

  • організацію освітнього процесу з використанням сучасних інформаційних технологій;

  • формування у спільноти Інституту недискримінаційного ставлення до здобувачів вищої освіти.

Для комфортного навчання в Інституті здобувачі вищої освіти мають право використовувати індивідуальні технічні засоби, зокрема, слухові апарати, ноутбуки тощо.

Для забезпечення освітнього процесу здобувачів вищої освіти може використовуватись платформа дистанційного навчання інституті, що містить комплект навчальних матеріалів за освітніми компонентами освітніх програм.

Для здобувачів вищої освіти із проблемами пересування (з вадами опорно-рухового апарату, зору, ДЦП та ін.), освітній процес організовується у навчальних приміщеннях з безбар’єрним доступом. Архітектурна безбар’єрність зовнішнього і внутрішнього простору інституту поступово забезпечується з урахуванням фінансових можливостей Інституту та технічних можливостей його архітектурної адаптації і передбачає: спорудження пандусів, усунення порогів, встановлення спеціальних поручнів уздовж сходинок, забезпечення належної ширини дверей, проходів між партами, створення належних санітарних умов та обладнання санітарних вузлів тощо.

У разі неможливості повного пристосування наявних будівель, споруд та приміщень Інституту для потреб здобувачів вищої освіти здійснюється їх розумне пристосування.