Історія інституту — Кропивницький інститут державного та муніципального управління

Історія

Кропивницький інститут державного та муніципального управління (до 20 березня 2017 року - Кіровоградський інститут державного та муніципального управління Класичного приватного університету) був заснований 15 жовтня 2013 року.

Рішенням Акредитаційної комісії 28 липня 2014 року Кропивницькому інституту державного та муніципального управління  було надано ліцензію АЕ № 458716 від 28.07.2014 р., протокол № 110 (наказ МОН України від 15.07.2014 р. №2642л).

На сьогодні ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального управління» здійснює підготовку фахівців за такими спеціальностями: «Право», «Соціальна робота», «Облік і оподаткування». Для навчання в Класичному приватному університеті проводиться набір за спеціальностями: «Економіка», «Міжнародні економічні відносини», «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Маркетинг», «Право», «Науки про освіту», «Публічне управління та адміністрування».

Також на базі інституту працює Коледж ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального управління», у якому Ви можете здобути престижні професії за спеціальностями: «Право», «Соціальна робота», «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування».

Навчальний процес в інституті забезпечують п`ять кафедр, зокрема кафедра філософських та гуманітарних дисциплін, кафедра адміністративного, кримінального права та процесу, кафедра фундаментальних та приватно-правових дисциплін,  кафедра обліку та оподаткування, а також кафедра соціальної роботи. На кафедрах працюють висококваліфіковані та досвідчені спеціалісти, 96% з яких мають наукові ступені кандидата та доктора наук, а також фахівці-практики. У викладанні дисциплін застосовуються інноваційні методи й технології, що відповідають сучасним державним стандартам.

Студенти нашого інституту беруть активну участь у конференціях та семінарах, які проводять провідні ВНЗ України, зокрема Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Національний університет «Одеська юридична академія», Класичний приватний університет та інші.

Чільне місце в роботі навчального закладу посідає виховна, культурно-масова робота. Студенти інституту мають можливість реалізувати свої творчі здібності й таланти під час щорічного святкування визначних подій та професійних свят, у конкурсах краси, спортивних змаганнях. Активно розвивається студентське самоврядування.

В інституті створено умови для всіх охочих проходити військове навчання за програмою підготовки офіцерів запасу (військова кафедра).

Статут Кропивницького інституту державного та муніципального управління 

Ліцензії Кропивницького інституту державного та муніципального управління

Положення про організацію освітнього процесу в ПВНЗ "Кропивницький інститут державного та муніципального управління"

Authentic Nike Sneakersnike