ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ — Кропивницький інститут державного та муніципального управління
Підвищення кваліфікації за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування
Корисна інформація для вступника
Почни свій шлях до успіху разом з нами!
Учасникам ООС знижка в оплаті за навчання
Можливість помісячної оплати за навчання

ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Центр професійного навчання та підвищення кваліфікації є структурним підрозділом Кропивницького інституту державного та муніципального управління, який здійснює професійне навчання та підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, керівників і працівників державних підприємств, установ та організацій на підставі ліцензії на право здійснення освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою щодо підвищення кваліфікації за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування (Наказ Міністерства освіти і науки України від 14.01.2020 р. № 14-л)

Діяльність з підвищення кваліфікації здійснюється за такими навчальними програмами:

за загальними та спеціальними професійними (сертифікатними) довгостроковими програмами (загальний обсяг не менше двох кредитів ЄКТС);

за загальними та спеціальними короткостроковими програмами (обсяг 0,2-1,2 кредити).

Відповідно до Закону України «Про державну службу» та Постанови Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2019 року № 106 «Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад» підвищення кваліфікації за загальними та/або спеціальними професійними (сертифікатними) програмами є обов’язковим:

1) для державних службовців:

‑ вперше призначених на посаду державної служби, зокрема на посаду державної служби категорій «А» та «Б», протягом року з дня їх призначення на посаду;

‑ які займають посади державної служби, не рідше одного разу на три роки;

2) для посадових осіб місцевого самоврядування:

‑ вперше призначених на посади в органах місцевого самоврядування, протягом року після призначення;

‑ вперше обраних на виборну посаду, протягом року після набуття повноважень;

‑ призначених на посаду в органи місцевого самоврядування, не рідше одного разу на три роки;

‑ обраних або затверджених відповідною радою на виборну посаду, не рідше одного разу протягом строку здійснення повноважень;

3) для голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників не рідше одного разу на три роки.

Підвищення кваліфікації за загальними та/або спеціальними короткостроковими програмами є обов’язковим для:

‑ державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування не рідше одного разу на три роки;

‑ посадових осіб місцевого самоврядування, обраних на виборну посаду на місцевих виборах, обраних або затверджених відповідною радою на виборну посаду, не рідше двох разів протягом строку здійснення повноважень;

‑ депутатів місцевих рад не рідше одного разу протягом строку здійснення повноважень.

Для забезпечення освітнього процесу з підвищення кваліфікації розробляються навчальні програми, в яких враховуються вимоги сьогодення та освітні потреби слухачів відповідно до напрямку їх діяльності.

До проведення навчальних занять залучаються висококваліфіковані викладачі кафедр інституту та провідні спеціалісти-практики органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій.

В залежності від категорій слухачів та джерел фінансування підвищення кваліфікації проводиться за наступними напрямками:

Підвищення кваліфікації за загальними та/або спеціальними короткостроковими програмами

 

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ»

«МЕХАНІЗМИ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ»

Підвищення кваліфікації за загальними та/або спеціальними професійними (сертифікатними) програмами (довгострокові) здійснюється за напрямами:

 

«ОСОБЛИВОСТІ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ»

 

«ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТА РЕФОРМУВАННЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ»

 

Документ про підвищення кваліфікації, що виданий суб’єктами надання освітніх послуг у сфері професійного навчання, які провадять освітню діяльність з підвищення кваліфікації відповідно до ліцензії не потребують окремого визнання і підтвердження.

Заходиз навчання та підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих, рад керівників і працівників державних підприємств, установ та організацій проводяться на госпрозрахунковій основі.

Центр професійного навчання підвищення кваліфікації:

Адреса: м. Кропивницький, вул. Миколи Левитського, 73

 

(0522) 27-46-40.

(0522) 34-99-01.

(0522) 34-99-02.

+380 95-4602-666.

+380 99-6289-760.

 

E-mail:

www.kidmu.com.ua

www.vns1.kidmu.com

 

best Running shoesNike Air Jordan Retro 1 Red Black White - Buy Air Jordan 1 Retro (white / black / varsity red), Price: $60.85 - Air Jordan Shoes, Sportaccord